KARGO SÖZLÜĞÜ

Adresten Alım

Müşteri adresinden alınan kargo hizmetidir.


Adrese Teslim

Müşteri adresine teslimi yapılan kargo hizmetidir.


Adresten Alım İhbarı Notu

Kargosunun adresten alımının yapılmasını isteyen müşterinin isim, telefon, adres ve kargo bilgilerinin yer aldığı not defteridir.


Alıcı Haberli Kargo

Alıcının kargosunun geliş tarihi bilgisine sahip olarak kargosunu ilgili şubeye giderek teslim almasıdır.


Adres Teslim İhbar Notu

Alıcının adresinde bulunmaması üzerine kargo bilgileriyle ilgili bilgilerin yazılı olduğu kapıya bırakılan nottur.


Aktarma Merkezi

Giden / gelen kargoların yüklendiği ve indirildiği, araçların muhafaza edildiği, araçların girip çıkmasına ve park etmesine müsait olan yerdir.


Ambar Tesellüm Belgesi (Kargo Alım Belgesi)

Müşteri adresinden alım yapılan kargolar için düzenlenen maliye onaylı yasal belgedir.


Araç Sefer Çizelgesi

Aktarma Merkezinde ve şubelerde araç giriş çıkışlarının saat ve kilometre bilgilerinin kaydedildiği, araç üzerinde bulunması gereken formdur.


Atf No

Müşteri adresinden alım yapılan kargolar için düzenlenen belge olan ambar tesellüm fişinin numarasıdır.


Barkod Etiketi

Kargonun taşıma faturasındaki bilgilere göre hazırlanan ve kargo yönlendirmelerinin yapılabildiği etikettir.


Çıkış Şubesi

Müşteri tarafından kargonun gönderildiği şubedir.


Desi (Hacimsel Ağırlık)

Herhangi bir paket, koli ya da sandığın 3 boyutunun (en, boy, yükseklik) cm cinsinden birbiriyle çarpılması ve 3000'e bölünmesiyle ortaya çıkan ağırlıktır.


Devir Kargo

Varış şubesine ulaştığı gün çeşitli sebeplerden (alıcının, telefon ihbarlı gönderisini almaması, adresinde bulunamaması v.b)dolayı teslim edilemeyen ve alıcısı tarafından maksimum 6 gün içerisinde şubeden alınması gereken kargodur.


Dosya

0-500 gr. arası dokümanlara verilen addır.


Durum Tespit Tutanağı

Kargoda herhangi bir hasar belirtisi olmadığı halde müşterinin isteği üzerine müşteri nezaretinde yapılan içerik tespit belgesidir.


Gelen Kargo

Alıcı müşteriye gelen kargodur.


Giden Kargo

Müşteri tarafından gönderilen kargodur.


Gönderi Kodu

Evrakı düzenlenen kargonun takibi için evrak üzerinde yer alan 6 haneli numaradır.


Gönderi Takip No

Gönderi üzerindeki barkod da yer alan 15 haneli numaradır.


Haberli Kargo (H.B.)

Alıcıya herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, alıcının geleceğini bildiği ve şubeden gelerek teslim aldığı kargodur.


Hasar Tespit Tutanağı

Kargonun kendisinde veya ambalajında herhangi bir hasar (yırtılma, patlak, ezilme ve ıslanma) meydana gelmesi halinde tespit amaçlı düzenlenen belgedir.


Hat Aracı

Kargoları, gideceği güzergâhlara taşıyan araçtır.


Hinterlant

Her bir şubenin faaliyetini sürdürdüğü sınırları belirlenmiş fiziki alandır.


İhbar Notu (Post-It)

Alıcının, adresinde bulunamaması durumunda kapıya bırakılan ihbar notudur.


Kargo

Firma veya kişilerin birbirlerine, belirli ve kısa sürede iletilmek üzere gönderdikleri; doküman, dosya, paket, valiz, torba ve sandık gibi kap içinde veya doğal halindeki malzeme ve eşyadır.


Kargo Teslim Belgesi

Kargoların, alıcısına teslim edilirken imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı belgedir.


Karşı Ödeme (K.Ö.)

Kargo ücretinin alıcı tarafından ödenmesidir.


Manifesto Torbası

Doküman, dosya ve mi paketler ile toplu taşıma listelerinin konulduğu torbadır.


Mi Paket

Manifesto torbası içinde taşınan 3 kg' den küçük paketlerdir.


Müşteri

Hizmet talep eden veya hizmet sunulan kişi veya kuruluştur.


Nöbetçi Şube

Müşteriden saat 7/24 acil kargoların alınabildiği şubelerdir.


Özel Hizmetler

Müşterilerin, sektörlerin ihtiyaçlarına göre özel olarak sunulan, fuar teslimatları, tatil günlerinde teslimat, teslim bilgileri raporlama gibi hizmetlerdir.


Peşin Ödeme (P.Ö.)

Kargo ücretinin gönderici tarafından ödenmesidir.


Plastik Mühür

Araç içindeki kargoların güvenliğini sağlamak için aracın kapısında ve manifesto torbalarında kullanılan, üzerinde seri numarası bulunan mühürdür.


Ring Aracı

Gün içerisinde faturası düzenlenen kargoları kapanışı beklemeksizin Aktarma Merkezi'ne ulaştıran araçtır.


Sözleşmeli Müşteri

Kargo taşıma hizmetinin kapsamının ve koşullarının karşılıklı imza altına alındığı müşteridir.


Sorumluluk Belgesi

Taşınması Metro Kargo tarafından belli kurallara bağlanmış olan kargoların gönderilmek istenmesi durumunda müşterinin kendi isteği ile vermiş olduğu belgedir.


Şube

Kargo kabulü ve tesliminin yapıldığı birimdir.


Taahhütname

Taşınması, Metro Kargo Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından belirli şartlara bağlanmış türden kargo göndermek isteyen müşterinin, kendi isteği ile vermiş olduğu belgedir.


Taşıma Faturası

Kargo için şubelerde düzenlenen faturadır.


Taşınması Yasak Kargo

Kanunlarca taşınması yasaklanmış ya da taşıdığımız diğer kargolara, çalışan elemanların ve araç sürücülerinin istenmedik kazalarla karşı karşıya kalmalarına ve zarar görmelerine sebep olabilecek kargolardır.


Telefon İhbarlı Gönderi

Kargonun, alıcıya telefon ile duyurulması ve alıcının kargosunu şubeden teslim alma hizmetidir.


Varış Şubesi

Alıcı müşteriye kargonun geldiği şubedir.


Yetki Belgesi

Kargonun ilgili şahıs / kurum adına teslim alınabileceğini belirten belgedir.


Yönlendirme

Şube/Acente ya da ticari vekile gelen bir kargonun bazı sebeplerden dolayı gereken işlemlerin yapılmasından sonra başka bir şube ve ya Acenteye yönlendirilerek teslimatının yapılmasıdır.


Yükleme Listesi

Kargoların şube ve ya transfer merkezine gönderilmek üzere araca yükleme esnasında el terminali ile okutulmuş olan kargo barkod numaralarının toplu taşıma irsaliyesi üzerine aktarılmış liste halidir.


Zimmet Listesi

Kargo veya evrakların başka bir çalışanın sorumluluğuna verilmek üzere düzenlenmiş tutanaktır.

- site6 - bids6